TEST - XÉT NGHIỆM

1. Quy trình thực hiện Test nhanh COVID-19

Yêu cầu đối với nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu:

Quy trình thực hiện:

2. Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm covid 19 tại nhà