CÁCH LY - ĐIỀU TRỊ

1. Cách ly tập trung

2. Cách ly tại nhà

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị Covid 19 tại nhà